7 gyllene regler vid byte av internetleverantör

2018-dec-11 15:51:47 / av Tess Hamark

Två kvinnor sitter vid en dator och jämför internetleverantörer

Går du i bytestankar? Det finns ett flertal viktiga parametrar att ha i åtanke när du ska byta internetleverantör – allt från avtalsvillkor till IT-beredskap. Det hör till vanligheterna att vissa av dem glöms bort. Vi har därför sammanställt sju handfasta tips på vad du som IT-chef bör tänka på vid byte av leverantör.

Missa inte avtalets bäst-före-datum

En viktig aspekt att tänka på vid byte av internetleverantör är att säkerställa dina avtalsvillkor med din nuvarande leverantör. Det hör till vanligheterna att avtalstiden automatiskt förlängs om avtalet inte sägs upp tre månader innan utgång. Se därför över villkoren i god tid innan du tecknar ett nytt avtal. Ett tips är att lägga till en påminnelse i din kalender senast sex månader innan avtalets utgång. Dessutom är det viktigt att kontrollera villkoren för samtliga tjänster. Olika tjänster kan nämligen ha varierande avtalstider.

Jämför päron med päron

När du ska jämföra leverantörer är det viktigt att jämföra rätt tjänster. Vissa tjänster namnges likadant, men villkoren skiljer sig avsevärt. Det kan vara så att garantierna för driftsäkerhet och tillgänglighet för supporten skiljer sig beroende på leverantör. Se därför till att det som ger mervärde för din verksamhet står med i villkoren.

Be om en framtidsanpassad behovsanalys

Om ditt företag ska övergå från koppar till fiber är det viktigt att inte stirra sig blind på prissättningen. Fundera på fördelarna med fiber och jämför med hur er situation ser ut idag. Många företag tittar på vilken lösning de är i behov av i dagsläget. Men sträcker sig avtalet över en treårsperiod är det viktigt att lösningen du väljer kan uppgraderas allt eftersom dina behov förändras. Detta är något som ska framgå i offerterna. Därför är det av stor vikt att ta reda på vad ni har för behov idag men även på längre sikt. Be gärna en säljare om en framtidsanpassad behovsanalys.

Be om en kvalitetssäkrad process

Kom ihåg att ställa frågor som berör hur processen yttrar sig efter att du har pratat med säljaren. En viktig aspekt att ha i åtanke är huruvida säljaren lämnar över till en professionell leveransledare eller ej efter avtalsskrivning. För att du ska känna dig trygg med ditt val av tjänst är det därför viktigt att leverantören har en leveransledare som kvalitetssäkrar avtalet tillsammans med dig så att eventuella missförstånd uppdagas innan tjänsten levereras och driftsätts.  

Granska behovet av tillgänglighet och servicenivå

Hur påverkas din verksamhet om internet ligger nere? Om din affärsverksamhet kräver ett konstant fungerande internet bör ni se över möjligheterna av redundant internetförbindelse. Dessvärre går det inte att förlita sig på internet till 100 % då oförutsedda saker kan hända, som att en fiberkabel blir avgrävd. Men med redundans får verksamheten ett väldigt bra skydd mot bland annat förlorad arbetstid.

Dessutom bör du fundera på vilket supportfönster er verksamhet kräver. Räcker det att ha det under kontorstid eller behöver ni tillgänglig support dygnet runt, årets samtliga dagar? Undersök om potentiella leverantörer kan tillhandahålla den lösning ni behöver. Utifrån det kan ni sedan välja den support- och servicenivå som passar er verksamhet bäst.

          Läs också "Att tänka på vid jämförelse av bredbandstekniker".

Undersök om fastighetsnätet ingår

Undersök huruvida fastighetsnätet ingår och om det är kostnadsfritt eller ej. Det finns en del leverantörer som skickar avtalsförslag där fastighetsnätet inte ingår, vilket kan göra att det blir en högre installationskostnad än planerat. Samtidigt kan det få konsekvenser om teknikern ska komma och driftsätta tjänsten och det visar sig att fastighetsnätet saknas helt eller inte är installerat till samma plats som den där ert befintliga termineras. Detta kan i sin tur leda till en försening av leverans och driftsättning. Därför är det viktigt att säkerställa och granska om fastighetsnätet ingår i de offerter du mottagit.

Beställ i tid

Det sker ständigt oförutsedda saker som kan göra att leveransen tar längre tid än planerat. Så beställ er tjänst med god framförhållning. För att vara på den säkra sidan rekommenderas att beställa senast tre månader innan önskat leveransdatum. Men om exempelvis tjäle uppstår kan marken bli svår att gräva i. I vissa delar av landet där tjäle lätt uppstår kan det därför rekommenderas att beställa senast nio månader innan önskat leveransdatum.

Dessutom är det viktigt för leverantören att få reda på när du önskar inkoppling som tidigast och som senast. Men även det datum när eventuell leverantör kopplar ur din tjänst. Det är av stor vikt att vara tydlig och specifik. Det är dessutom viktigt att se till att det finns god marginal vid eventuell leveransförsening. Därför kan det vara klokt att ha ungefär två till fyra veckor överlappningsperiod vid byte av leverantör.

Vidare läsning

Att tänka på vid jämförelse av bredbandstekniker

5 vanliga misstag IT-chefer gör vid avtalsskrivning

Tess Hamark

Skriven av Tess Hamark

Få nyhetsuppdateringar

Senaste inlägg