Samarbetet med Bredband2 överträffar kommunens förväntningar

På bilden syns ett porträtt av Brita Molavi Rösblad och till vänster står hennes namn och titel.

Nacka kommun har som ambition att vara bland de 10 % bästa kommunerna och där är en välfungerande mobilkommunikation och kontaktcenterlösning oerhört viktig för verksamheten. Därför sökte de en samarbetspartner med stort engagemang och god problemlösningsförmåga som kunde leverera en fungerande och stabil telefonilösning.

 Man skulle kunna säga att mobilkommunikation är Nackas blodomlopp och kontaktcenterlösningen huvudpulsådern, säger digitaliseringsenhetens dåvarande projektledare Svante Renard.

Kommunens övergripande behov var att få en stabil, kostnadseffektiv och välfungerande telefoni- och kontaktcenterlösning. Samt att anlita en leverantör som kunde bli en samarbetspartner för drift och utveckling av tjänsten under hela avtalstiden. Det var där Bredband2 kom in i bilden.

“En betydande styrka har varit Bredband2:s projektledning”

Efter den inledande fasen i samarbetet kunde Nacka kommun konstatera att de hittat rätt.

 En betydande styrka från Bredband2 har varit deras projektledning där de tillsatte en mycket kompetent projektledare som kunde leda, koordinera och driva Bredband2:s resurser och underleverantörer, vilket mer eller mindre var ett heltidsjobb, säger Svante Renard.

Tiden som Bredband2 har lagt på att lära känna kommunen och dess verkliga behov har varit välkommet hos Nacka kommun. Det har varit en förutsättning för att kundanpassa och konfigurera lösningen på bästa sätt. På frågan om Bredband2 motsvarar Nacka kommuns förväntningar, svarar Svante Renard följande: 

– Ja, jag vill påstå att de (Bredband2, reds.anm) till och med överträffar förväntningarna.

Läs också "Opus bilprovning: ‘Vi valde Bredband2 för att de kunde leverera det vi ville ha på ett lyhört sätt’"

Därför rekommenderas Bredband2 som leverantör

Det stora engagemanget, kundnärvaron och problemlösningsförmågan är några av anledningarna till att Svante Renard och Nacka kommun rekommenderar Bredband2. 

– Bredband2 har initialt levererat en telefoni- och kontaktcentertjänst till Nacka kommun som helt motsvarar kraven i vår upphandling där Bredband2 haft ett kundfokus- och en kundinlevelse som man verkligen behöver från en leverantör av verksamhetskritiska tjänster, säger Svante Renard.

Ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete

Efter en flygande start pågår nu samarbetet för fullt mellan Bredband2 och Nacka kommun. Och förväntningarna på det fortsatta arbetet är höga från båda parter. 

– Det framgångsrika införandet bådar gott inför fortsatt leverans och samarbete där Nacka kommun hoppas ge sin rekommendation även om något år då vi vet hur Bredband2 fungerar som vår partner för drift- och utveckling av tjänsten, säger Brita Molavi Rösblad, Digitaliseringschef på Nacka kommun.

Läs mer om Bredband2:s samarbeten här!

Vill du ha nyheter och inspiration till din inkorg?